Hydraulika i sieci kanalizacyjne

W naszej ofercie:

Sieci kanalizacyjne:

 • rury pvc srednice
 • trójniki
 • kolana
 • zwężki
 • dwuzłączki
 • uszczelki
 • rury karbowane do studzienek i przepustów
 • rury karbowane dwuścienne pod przejazdy
 • studzienki kanalizacyjne
 • włazy kanalizacyjne żeliwne klasy A15 B125 c250 D400
 • wpusty kanalizacyjne żeliwne klasy A15 B125 c250 D400
 • zasuwy burzowe
 • oczyszczalnie ściekowe
 • kinety przelotowe do rury karbowanej
 • kinety przelotowe do rury litej
 • kinety zbiorcze do rury karbowanej
 • kinety zbiorcze do rury litej
 • manszety

kanali

Nasi dostawcy:

dyka

Sieci wodociągowe:

 • rury PE ciśnieniowe
 • kształtki skręcane do PE ( FISZER)
 • zasuwy gwintowane
 • kolana stopowe
 • klucze teleskopowe
 • trójniki kołnierzowe z kołnierzami stałymi
 • łuki kielichowe
 • kołnierze redukcyjne
 • kołnierze ślepe
 • kołnierze
 • śruby do kołnierzy
 • nawiertki przyłączeniowa do PVC/PE
 • nawiertki NW PN10
 • nawiertki NCS PN16
 • nawiertki NWZ PN10/PN16
 • nasady kołnierzowe
 • hydranty nadziemne
 • hydranty podziemne
 • skrzynki uliczne z PP
 • skrzynki uliczne żeliwne
 • skrzynki do hydrantów podziemnych

ciśnienowe

Nasi dostawcy:

jafar dyka

Sieci gazowe:

 • rury i kształtki z PE
 • szafki gazowe

gaz

Nasi dostawcy:

 

W naszej ofercie:

odwodnienie terenu:

 • rury drenarska z otworami
 • rury drenarska bez otworów
 • rury drenarska w geowuklinie
 • geowuklina o szerokości 50cm, 100cm, 150cm
 • uszczelki insitu
 • mufy drenarskie
 • trójniki drenarskie

odwodnienie

Nasi dostawcy:

dyka

odwodnienie dachu:

 • rynny
 • rury spustowe
 • kolano
 • leje spustowe
 • złączki rynny
 • złączki rury spustowej
 • uchwyty
 • haki
 • denka
 • narozniki
 • studzienki na rure spustową
 • ostadniki

rynny

Nasi dostawcy:

bryza gamrat kanion

odwodnienie liniowe:

 • kratki żeliwne
 • kratki z nierdzewki
 • korytka z pvc
 • korytka ceramiczne
 • ścianki
 • skrzynki odpływowe
 • przejscia boczne na rure odwodnieniową
 • zaślepki

korytko

Nasi dostawcy:

W naszej ofercie:
 • rury wielowarstwowe al-pex:
 • rury wielowarstwowe al-pex w otulinie:
 • dostępne średnice: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm

nasi dostawcy:
herz wavinsigmali

rury wielowarstwowe z PP

 • bez wzmocnienia do zimnej wody
 • wzmacniane do ciepłej wody (stabilizowane)
 • wzmacniane z wkładką aluminiową do ciepłej wody

nasi dostawcy:

sigmali

Kształtki do rur al-pex:

 • kształtki zaciskowe pex do gazu
 • kształtki zaciskowa pex do c.w.u
 • kształtki skręcane pex
 • kształtki zaprasowywane pex

Nasi dostawcy:

herz  wavinsigmali

kształtki mosiężne

 • kolana
 • kolana redukcyjne
 • mufy
 • mufy redukcyjne
 • nyple
 • nyple redukcyjne
 • przedłużki
 • redukcje
 • śrubunki
 • trójniki

kształtki spawalniecze

 • łuki hamburskie spawalnicze
 • mufy spawalnicze
 • króćce spawalnicze z gwintem

kształtki ocynkowane

 • dwuzłączki
 • kolana
 • korki
 • mufy
 • mufy redukcyjne
 • nyple
 • redukcje
 • trójniki
 • trójniki redukcyjne
 • uszczelki
 • króćce

kształtki do rur miedzianych

 • kolana
 • łuki
 • mufy
 • obejścia
 • redukcje
 • trójniki redukcyjne
 • trójniki równoprzelotowe
 • złączki gwintowane z gwintem wewnętrznym
 • złączki gwintowane z gwintem zewnętrznym

W naszej ofercie:

narzędzia i akcesoria:

gietarka do rur cu

Collapse content goes here….
Collapse content goes here….
Collapse content goes here….
Collapse content goes here….
Collapse content goes here….
Collapse content goes here….
Collapse content goes here….
Collapse content goes here….
Collapse content goes here….
Collapse content goes here….